Hur trovärdig är Pokémonkort gradering?

Hur bedöms Pokémonkort och vilka kriterier används? Är graderingen från stora företag i branschen objektiv? NetGrade utför en undersökning om detta.

Vad tittar man på när man graderar Pokémonkort ?

Det finns flera bolag som kan Gradera Pokémonkort, en av de största är bland annat PSA som har varit verksamma i branchen i många år.    

De flesta bolagen graderar Pokémonkort genom att titta på flera faktorer: 

  • Centrering: Hur trycket på kortet är placerat och hur väl centrerat den är. 
  • Kanter: Hur väl skicket är på kortets kanter. 
  • Ytskikt: Här tittar man på eventuella skador/ märken på kortets ytlager. 

 Baserat på hur kortet granskas kommer en siffra mellan 1 till 10 att ges. Där värdet ’10’ innebär att Pokémonkortet uppfyller alla krav. Pokemonsamlare siktar alltid på att få ett kort graderat så högt så möjligt i skalan.

Vad betyder värdet på ett graderat Pokémonkort?

När ett Pokémonkort graderas tror vi fullständigt på bolagets förmågor och kunskap. Vi litar på bolaget och dess kompetens.  

Hur verksam och starkt ett varumärke är, så finns det alltid en människa bakom som graderar kortet. Vi vet att det alltid finns en risk att en människa gör fel, att inte analysera objektivt! 

Konsekvensen kan vara stora, till exempel det kan bland annat påverka resutaltet och eventuellt priset på kortet.  

Men hur vet man om ett kort är graderat på ett objektivt sätt? Det är väldigt svårt att avgöra hur en individ graderar. Många har omgraderat kort och fått olika resultat varje gång. Detta påvisar vikten av att gradera ett kort objektivt och förhålla sig till standariserade system. 

Att omgradera PSA Pokémonkort

En undersökning valdes att göras på NetGrade med målsättningen för att förstå graderingsprocessen samt objektiviteten hos PSA gentemot NetGrades system.

NetGrade införskaffade två PSA-kort, Zapdos (PSA 9) och Articuno (PSA 8).

Fördelen med NetGrades system är att vi aldrig behöver bryta upp slabs, vilket minskar slitage och risken för att kortet skadas. Vi placerade PSA-korten och omgraderade dem.

PSA 8 Articuno:  

Kvalitet: 57 

Centrering: 90 

PSA 9 Zapdos: 

Kvalitet: 59 

Centrering: 92 

Vilka slutsatser kan man dra av detta resultat?

Det finns mycket tydliga felbedömningar i att gradera på ett föråldrat sätt. Många som graderar Pokémonkort idag har varit aktiva länge inom branschen. Men detta indikerar inte att kunskapen är optimal och att graderingen är 100% korrekt. Många omgraderar kort och får olika resultat varje gång. Är detta trovärdigt när det kommer till kortets faktiska värde?

Idag går vi mot ett allt mer högteknologiskt samhälle. För att försäkra oss om att vi graderar 100% reproducerbart och korrekt, samt ej subjektivt, krävs systematiskt arbete.

Vi på NetGrade arbetar alltid objektivt och kan garantera att kortets gradering kommer vara densamma oavsett hur många gånger du omgraderar hos oss.

Vi anser inte att en skala 1-10 anger korrekt bedömning. Vi går mot en utveckling där vi vet att gradering är mycket mer komplext än tidigare visat. En skala på 100 % för olika kriterier är mer lämplig. Detta skapar i sin tur mer unika kort, vilket även ökar dess värde markant.

Idag har vi sett att allt fler kort graderas till 10, men i verkligheten representerar de inte dess verkliga tillstånd.

Vill man ha ett samhälle med 100 000 unika kort eller 100 unika kort?

0
Inga produkter i varukorgen.